ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รายนามผู้ร่วมลงนามถวายพระพร
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร
นางสาวสิริมาส น้อยแก้ว
นายไพโรจน์ ทองเพ็ง
นางกมลวรรณ บุญสวน
นางรัชนู บัวพันธ์
นายกิตติพงษ์ คำยิ่ง
นางสาว เเพรวนภา โพธิ์เเก้ว
ยรรยง รุ่งระวี
นายยรรยง รุ่งระวี
นางวีรยา เสมาทอง
ย้อนกลับ
© โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 2565 All rights reserved
พัฒนาโดย นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
Version 1.1.0