ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายนามผู้ร่วมลงนามถวายพระพร
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร
นางสาววีรนุช หล้าน้อย
นางรัชนู บัวพันธ์
ย้อนกลับ
© โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 2565 All rights reserved
พัฒนาโดย นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
Version 1.1.0