ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมลงนามถวายพระพร
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร จำนวน 3 ท่าน
ดูชื่อผู้ลงนาม
© โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 2565 All rights reserved
พัฒนาโดย นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
Version 1.1.0