[ เข้าสู่หน้าเว็บโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ] [ พระราชกรณียกิจ ร.๙ ]