ชื่อ - นามสกุล :นายเสรี เปรมปรีดิ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารงาน
ที่อยู่ :
Telephone :056917476
Email :